DUO

BAS & ED

Duo Bas en Ed  Gedichten, Verhalen en Muziek rondom kwetsbare thema’s

Bas van der Sijde studeerde humanistiek en ergotherapie. Hij is werkzaam als geestelijk begeleider in de ouderenzorg (Rivas Zorggroep).

Belevingsgericht sluiten Bas & Ed aan bij het thema van (Zorg-gerelateerde) bijeenkomsten, conferenties, congressen, zondagse- en  nagedachtenis-bijeenkomsten.

Thema’s als Eenzaamheid, Verlies, Twijfel, Nostalgie en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag passeren de revue.

Op deze manier maken wij onderwerpen bespreekbaar, wisselen we van gedachten en zoeken we verdieping.