DUO

BAS & ED

Gedichten, Verhalen en Muziek rondom kwetsbare thema’s

Bas van der Sijde studeerde humanistiek en ergotherapie. Hij is werkzaam als geestelijk begeleider in de ouderenzorg (Rivas Zorggroep).

Belevingsgericht sluiten Bas & Ed aan bij het thema van (Zorg-gerelateerde) bijeenkomsten, conferenties, congressen, zondagse- en  nagedachtenis-bijeenkomsten.

Thema’s als Eenzaamheid, Verlies, Twijfel, Nostalgie en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag passeren de revue.

Op deze manier maken wij onderwerpen bespreekbaar, wisselen we van gedachten en zoeken we verdieping.